Placeholder
16 november 2022

Taxor och avgifter 2023

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya taxor gällande livsmedelskontroll, tillsyn enligt alkohollagen samt kopiering och utskrift av allmänna handlingar.

Ny taxa för livsmedelskontroll

Vi går över till efterdebitering

Kontrollen enligt livsmedelslagstiftningen har tidigare betalats årligen i förskott. Enligt en ny statlig förordning ska avgifter senast år 2024 istället betalas efter att kontrollen utförts. Vi inför förändringen från och med 1 januari 2023 och timavgiften kommer att bli 1 098 kr.
Kontaktperson: Märith Löfgren

Omarbetad taxa för tillsyn av alkohol, tobak m.m

Under senaste året har lagstiftningen om tobak ändrats och det har tillkommit lagstiftning om e-cigaretter och nikotinfria tobaksprodukter. Därför ändras taxan så att den även omfattar dessa områden. Timavgiften kommer att bli 1 040 kr och följer övriga myndighetstaxor.
Kontaktperson: Märith Löfgren

Taxa för kopiering, utskrift och avskrift av allmänna handlingar

Taxan innehåller inga höjningar av avgifter, däremot tydliggörs i nya riktlinjer de serviceskyldigheter vi har gentemot allmänhet och media. Det handlar om rätten till anonymitet, skyndsam hantering, information om kostnadsfria alternativ att ta del av allmänna handlingar och rätten att ta beslut om utelämnade av allmänna handlingar.
Kontaktperson: Maria Hedman

Kommunfullmäktige tar beslut i frågan den 28 november.

 

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Annica Kjellin

Frågor kring nyheten?

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Märith Löfgren
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tel: 0612-803 75
marith.lofgren@kramfors.se

Maria Hedman
Förvaltningschef produktion
Tel: 0612-801 48
maria.hedman@kramfors.se