Bildningssnämnden


Sammanträdesdatum: 2023-06-14

Anslås: 2023-06-20

Kan överklagas till och med: 2023-07-11

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se