Placeholder
06 mars 2023

Hesa Fredrik testas

Fyra gånger om året, alltid på en måndag klockan 15.00, är det många i Sverige som hör en larmande tutsignal. Idag är en sådan dag - Hesa Fredrik testas över hela landet.

I Sverige har vi ett utomhuslarm som består av cirka 4 500 tutor som sitter på hustak eller andra höga ställen.

Tutorna har fyra olika signaler, men det är bara två signaler som testas. Först testas signalen för "Viktigt meddelande", och sen testas signalen för "Faran över".

Testet går till så här:
Först låter signalen oabrutet i sju sekunder, sedan följer 14 sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Klockan 15.05 kommer signalen faran över, vilket är en ihållande signal i 30 sekunder.

Hur kan man veta att det är ett test?

Testlarmet, som beskrivs här ovan, är annorlunda mot de larm som används i skarpt läge.

Om regeringen vill meddela att det råder omedelbar krigsfara eller att landet är i krig används ett beredskapslarm. Då sänds en 30 sekunder lång signal, följt av 15 sekunders uppehåll. Detta upprepas under fem minuter.

Flyglarmet används för att varna allmänheten om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp. Ett flyglarm består av korta stötar under en minut.

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck