Landhöjningen i Nordingrå

10.000 år av landhöjning och kulturutveckling

Hembygdsforskaren och kartritaren Lars Högbergs skrift 10.000 år av landhöjning och kulturutveckling ger en intressant bild av Nordingråområdets förändring genom istid-stenålder-bronsålder-järnålder-medeltid-industrialism-nutid och spännande teorier om hur människor levt här.

Istid - Isens folk
Äldre stenålder - Kvartsens folk, fynd på Högklinten
Mellersta stenålder - Skiffrets folk, fynd i Överveda
Yngre stenålder - Flintans folk, fynd i Mjösjö
Bronsålder - Bronsets folk, fynd i Främmerveda
Järnålder - Järnets folk, fynd i Mädan
Medeltid - Kristendomens folk, fynd på Kyrkvallen
Industrialism - Industrins folk, fynd i Häggvik
Nutid

Ladda ner Lars Högbergs berättelse och illustrationer under "Relaterade länkar".

Vill du veta mer om vilka fynden är som finns registrerade med siffror på sidan 7 från Järnåldern i Nordingrå för 1.000 år e Kr - gå in på Riksantikvarieämbetets hemsida och sök. Där finns alla fynd som gjorts i hela Sverige registrerade.

www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/ Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson

Ninni Mellander
Tel: 0612-80252
ninni.mellander@kramfors.se

Karin Högström
Tel: 0612-80081
karin.hogstrom@kramfors.se