Norrfällsvikens sjöbodar.

Värdefulla kulturmiljöer

Hos oss finns en mångfald av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, områden och miljöer. Här presenteras ett urval historiska besöksmål som är både intressanta och enkla att uppleva.

Barsta kapell Länk till annan webbplats.
Byggnadsminne, Nordingrå. Fiskekapell från 1600-talet där det under somrarna anordnas musikkvällar, gudstjänster, bröllop och dop. I Barsta finns bland annat turbåtar till Högbonden, camping, båthamn, café och restaurang samt vandringsleder.

Barsta kapell - vykort

Barsta kapell - vykort

Bollstabruk Länk till annan webbplats.
Riksintresse, Bollstabruk. En väl bevarad bruksmiljö med bland annat en masugn från mitten av 1700-talet. Nedanför ligger SCA:s stora sågverk. En industrimiljö med obruten kontinuitet under 250 år. Under sommaren arrangeras guidningar. I Bollstabruk finns restaurang, café och butik.

Borgberget Länk till annan webbplats.
På Borgberget, ca 2 kilometer väster om Bollstabruk, ligger en av Sveriges tre nordligaste fornborgar. Fornborgen, även kallad Stensättersborgen efter den närmaste byn, har den högsta och mest välbevarade muren av de 17 kända norrländska fornborgarna. Borgberget nås via en stig som börjar vid en skogsväg som går mot norr från byn Stensätter. Från krönet har man utsikt över Ångermanälvens mynningsområde.

Rester från fornborgen på Borgberget. Foto: Mikael Lindmark

Bönhamn Länk till annan webbplats.
Riksintresse, Nordingrå. Välbevarat fiskeläge och en plats som haft stor betydelse för traktens ekonomi. Här finns bland annat café och turbåtar till Högbonden, samt ett konstverk över landhöjningen.

Bönhamn

Bönhamn

Högbondens fyrplats Länk till annan webbplats.
Statligt byggnadsminne, Nordingrå. Sveriges näst högst belägna fyrplats. Den gamla fyrvaktarbostaden är idag vandrarhem. Trädgårdscafé, bastu, museum och vandringsleder finns i anslutning.

Högbondens fyr och fyrvaktarbostad

Mariebergs sågverkssamhälle Länk till annan webbplats.
Kulturreservat, Bjärtrå. Området hade den största koncentrationen av sågverk i Ångermanland. Här finns bland annat välbevarade bostads- och ekonomibyggnader, som speglar människornas levnadsvillkor i sågverksamhället. På området finns ett året runt-öppet vandrarhem.

Nora-Rossvik, Nora socken
Riksintresse. En av de rikaste järnålderbygderna i kommunen med många bevarade rösen och gravhögar i ett öppet jordbrukslandskap som kan avnjutas längs de mindre vägarna. Parkeringsplatser finns i Torrom vid kyrkan och affären.

Norum, Dals socken
Riksintresse. Vackra välbevarade bymiljöer i ett rikt jordbrukslandskap i närheten av Bålberget. Gårdarna från 1800-talet, med sina ekonomibyggnader, är väl bevarade och kan bäst ses från vägarna i området genom att långsamt färdas med bil, cykla eller promenera.

Norrfällsviken Länk till annan webbplats.
Riksintresse, Nordingrå. Välbesökt fiskeläge med anor från 1600-talet. I området finns även fornlämningsmiljöer som tydligt kan kopplas till landhöjningen i Höga kusten. I pittoreska Norrfällsviken hittar du bland annat restauranger, camping, golfbana, badplatser, båthamn och museum.

Rödklitten Länk till annan webbplats.
På berget Rödklitten i Nordingrå finns lämningar efter den kallmurade stenvall som anses härröra från yngre järnålder, 400-1050 efter Kristus, även klassad som fornborg. Världsarvsleden passerar Rödklittens fornborg. Du kan ta dig dit antingen via en brant stig från informationsplatsen i Mädan eller från en mer lättvandrad stig från Sund, Häggvik. Utsikten från bergets södra sida, över Mädansviken och Gaviksfjärden, är magnifik.

Rödklitten

Fornborgen på Rödklitten

Styresholm Länk till annan webbplats.
Styresholm är Sveriges nordligaste fogdeborg, en historisk befästningsanläggning vid Ångermanälven cirka 300-400 meter öster om Hola folkhögskola i Torsåkers socken. Den byggdes av Vitaliebröderna i slutet av 1300-talet.

Ångermanland var på medeltiden indelat i skeppslag och lydde, liksom övriga Norrland, under Upplands lagman. Styresholm ingick i riksstyrelsen.

Styresholm var inte en traditionell riddarborg av sten med torn och tinnar, utan ett fort uppfört i trä och skyddat av jordvallar och vallgravar. Under medeltiden låg Styresholm på en ö mitt i älven, om då kalllades Styrån. Platsen för Styresholm låg vid den tiden rätt nära kustbandet. Numera ligger Styresholm flera mil från öppna havet, på grund av landhöjningen. Styresholm miste sin administrativa betydelse på 1400-talet och övergavs.

Styrnäs kyrkstig
Mellan byarna Styrnäs och Myckelby går en 2,4 km lång medeltida kyrkstig. Vandringen kan påbörjas från vardera hållet, men de finaste vyerna över berg, älv och dal får man om vandringen tar sin början i Myckelby, där det också finns en parkeringsplats vid sidan av vägen där stigen börjar. Karta kan hämtas på församlingshemmet i Styrnäs.

Värns – Sund – Fanön, Vibyggerå socken
Riksintresse. Ett stort område med många fornlämningar från bronsåldern med gravrösen som har en unik formvariation. Landhöjningen syns tydligt i landskapet och utsikten över havet från några av platserna med spår från bronsåldern ger svar på varför våra förfäder bosatte sig just här. Terrängen är mycket krävande och parkering finns utanför en vägbom.

Wästerlunds konditori Länk till annan webbplats.
Byggnadsminne, Lunde. Unikt konditori med anor och utseende från 1940-talet som ligger precis invid Sandöbrons fäste. Ett veteranbilsmuseum finns nära intill, liksom monumentet över Ådalen -31.

Wästerlunds konditori

Wästerlunds konditori

Ytterlännäs gamla kyrka Länk till annan webbplats.
Riksintresse, Bollstabruk. Mycket välbevarad medeltidskyrka med vackra målningar och skulpturer. Kyrkan är vägkyrka under sommaren, med dagliga guidningar, kaffestuga och hembakat fika. Den omgivande Ytterlännäsbygden är ett öppet och välbevarat odlingslandskap med närhet till Ångermanälven.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se