Hur ansöker jag?

Ansökan

Du själv eller ditt ombud kontaktar biståndshandläggaren på förebyggande- och utredningsenheten för att göra en ansökan. Om du har ett ombud krävs en skriftlig fullmakt. Om du vistas på sjukhus så meddelar sjukvårdspersonalen biståndshandläggaren.

Utredning och bedömning

Efter ansökan/anmälan tar biståndshandläggaren kontakt med dig. En utredning görs för att bedöma vilka behov av stöd du har.

Vid utredningen kommer du att få frågor om:

  • Din sociala situation
  • Ditt boende
  • Din egen förmåga
  • Ditt hälsotillstånd
  • Dina problem i daglig livsföring
  • Annat som du vill ta upp

Biståndshandläggare kommer utifrån din situation och dina behov göra en utredning och bedömning. Utredningen ligger sedan till grund för beslutet som innebär att handläggaren antingen beviljar eller avslår ansökan. För att få stöd och omsorg i hemmet måste den som ansökt bedömas ha det behovet.

För att beviljas en plats på ett av kommunens särskilda boenden så krävs det att den som ansökt har det behovet. Det räcker alltså inte med att ha uppnått hög ålder eller att vara i behov av en handikappanpassad bostad.

Handläggning och beslut

Handläggningstiden är individuell men processen tar sällan längre än 4 veckor. Alla ärenden görs skyndsamt. Efter avslutad utredning fattar biståndshandläggaren ett beslut. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga. Information om hur du överklagar följer med beslutet.

Lämna din ansökan via e-tjänsten Stöd i hemmet, särskilt boende – ansökan och anmälan Länk till annan webbplats.

Vill du lämna in ansökan via papper finns ansökningsblanketten för biståndsinsatser under Relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Biståndshandläggare
Tel: 0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se