Boende för äldre

Särskilt boende är till för den som inte klarar av att bo kvar hemma trots omfattande stöd av hemtjänst. Särskilt boende blir aktuellt när man har ett stort omvårdnadsbehov dygnet runt. För att få plats på särskilt boende krävs ett biståndsbeslut.

De boende har egen bostad och tillgång till gemensamma utrymmen. Personal finns på plats dygnet runt.

På alla våra särskilda boenden erbjuder vi gratis WIFI för både brukare och besökare.

Korttidsvistelse kan beviljas när behovet av omfattande stöd och tillsyn i hemmet inte kan tillgodoses av kommunens hemtjänst. För att få korttidsvistelse/växelvård krävs ett biståndsbeslut.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg