Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan kan ge dig råd, stöd och vägledning om du har drabbats av eller har frågor om demenssjukdomar/minnessvikt.

Demenssjuksköterskan

  • ger råd, stöd och vägledning till personen med demenssjukdom och dennes närstående.
  • gör hembesök, både enskilt och vid behov tillsammans med biståndshandläggare eller anhörigstödjare.
  • erbjuder utbildning till närstående, återkommande vår och höst.
  • informerar om olika möjligheter till stöd.
  • kan medverka vid vårdplaneringar.
  • deltar i anhörigstödgrupper efter behov.
  • utbildar och handleder personal som möter personer med demenssjukdom i sitt arbete.
  • är en länk till och samverkar med övriga instanser och yrkeskategorier inom kommunen samt mellan sjukvård och primärvård.


Kontakta vår demenssjuksköterska för mer information, se under Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Demenssjuksköterska
Tel: 0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Viktoriagatan 28-30, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se