Hälso- och sjukvård i hemmet

Om du av något skäl inte kan ta dig till en hälsocentral och bedöms ha behov av hälso- och sjukvård i hemmet kan vårdpersonal besöka dig och utföra den hälso- och sjukvård du behöver. Är du i behov av läkare kontaktar du din hälsocentral.

Hur får jag hälso- och sjukvård i hemmet?

Så fungerar det

Beroende på hur dina behov ser ut kan du få hälso- och sjukvård i hemmet antingen tillfälligt eller över en längre tid. För att få hälso- och sjukvård i hemmet krävs det att du inte kan ta dig till din hälsocentral varken på egen hand eller med hjälp av närstående.

Insatsen omfattar olika former av stöd, bland annat hantering av mediciner, rehabilitering, provtagning samt vård i livets slutskede. Hälso- och sjukvården utförs av kommunens personal. I kommunens hälso- och sjukvård arbetar sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Vid behov av läkare

Region Västernorrland ansvarar för läkare inom kommunala hälso- och sjukvården.

Avgifter

Du som erhåller hälso- och sjukvård i hemmet betalar en månadskostnad enligt fastställd taxa. Vid enstaka besök betalar du ett lägre belopp som inte överstiger månadskostnaden.

Här kan du läsa mer om avgifter.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se