Patientsäkerhet

Du som har behov av hälso- och sjukvård har rätt till en god och säker vård som sker på lika villkor. Inom kommunens hälso- och sjukvård bedrivs ständigt utveckling och förbättringsarbeten för att motverka vårdskador och ojämlik vård. Medicinskt ansvariga har en viktig roll i att leda arbetet.

Medicinskt ansvariga

I kommunen arbetar en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som har ett övergripande ansvar för att den vård och behandling som ges i kommunens verksamheter är patientsäker.

Medicinskt ansvariga har i uppdrag att ge stöd och vägledning i frågor om patientsäkerhet, kvalitetssäkra hälso- och sjukvården samt utreda allvarliga händelser. MAS och MAR har även ansvar för att rapportera allvarliga vårdskador till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kajsa Eldeklint

Tel: 0612-81 09 32

Mejl: kajsa.eldeklint@kramfors.se

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Anna Böhlénius

Tel: 0612-803 84

Mejl: anna.bohlenius@kramfors.se

Patientsäkerhetsberättelse

Medicinskt ansvariga skriver årligen en patientsäkerhetsberättelse om föregående års patientsäkerhetsarbete. Berättelsen redovisar strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelse, 2023 Pdf, 2.2 MB.

Patientförsäkring

Om du som patient drabbats av en skada i samband med regionfinansierad hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Här kan du läsa mer om patientskadeförsäkring Länk till annan webbplats..

Synpunkter på vården

Här kan du läsa mer om hur du gör för att lämna synpunkter på vården.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se