Tillfällig vistelse

Information till kommuner som handlägger ärenden för personer som tillfälligt kommer att vistas i Kramfors kommun.

Informationen syftar till att underlätta handläggning och verkställighet för personer som ska vistas tillfälligt i Kramfors kommun, och som har behov från äldreomsorgen.

Då varje bosättningskommun har olika rutiner och riktlinjer ber vi er respektera vår hantering av dessa ärenden, och därmed följer nedanstående rutiner.

Hemtjänst/trygghetslarm

  • Använd alltid den beställningsblankett som finns under Relaterade dokument på denna sida.
  • Beställningen ska innehålla korrekt ifylld beställningsblankett, bifogad aktuell utredning samt genomförandeplan.
  • Tänk på att beställningen måste grundas på aktuell behovsbedömning. Viktigt därför att ni som bosättningskommun utreder det förväntade behovet, och då tar hänsyn till det boende som personen har här i Kramfors. Hjälpbehovet kan se annorlunda ut och i vissa fall vara större i exempelvis en sommarbostad.
  • Beställningen ska vara Kramfors kommuns förebyggande- och utredningsenhet tillhanda minst 4 veckor innan personen kommer till kommunen. Detta för att vår verksamhet ska få en möjlighet att hantera och planera verkställigheten.
  • Ska den enskilde själv ansvara för en hälso- och sjukvårdsuppgift men behöver praktisk hjälp t.ex. med läkemedel, ska egenvårdsintyg utfärdat av legitimerad personal medfölja beställningen.
  • Kramfors kommun fakturerar bosättningskommunen efter vistelsens slut alternativt månadsvis beroende på bosättningskommunens önskemål. Det är bosättningskommunens ersättningsbelopp som gäller och måste anges i beställningen.

Hjälpmedel

Som privatperson finns möjlighet att hyra hjälpmedel. Kontakta hjälpmedelscentralen i Sundsvall på telefon 060-14 96 10.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.