Tillfällig vistelse

Om du planerar att tillfälligt vistas i Kramfors eller annan kommun och har beviljats insatser kan du få stöd under din tillfälliga vistelse.

Tillfällig vistelse i Kramfors kommun

Det är din hemkommun som ansvarar för att skicka en beställning på det stöd du behöver under din vistelse i Kramfors kommun. Kontakta en biståndshandläggare i den kommun du tillhör.

Biståndshandläggare gör en utredning av din ansökan och fattar beslut om du har rätt till insatser vid din tillfälliga vistelse. Bedömning av behov görs individuellt. Vistelser som överstiger sex månader är inte att betrakta som tillfällig vistelse.

Ta kontakt i god tid

Ansökan ska ha inkommit till oss i Kramfors kommun senast fyra veckor innan ankomstdag.

Tillfällig vistelse i annan kommun

Du som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen, bor i Kramfors kommun och planerar att resa till annan kommun kontaktar en biståndshandläggare via kommunens kundtjänst och förklarar ditt ärende, se Kontakt.

Information till handläggare i hemkommunen

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se