Hedersrelaterat våld och förtryck

Lever du i en hederskultur och behöver stöd och hjälp? Här kan du hitta information vad hedersrelaterat våld är och vart du kan vända dig om du behöver hjälp.

Vad är hedersrelaterat våld och förtryck?

Hedersrelaterat våld och förtryck finns i många samhällen. I hederskulturer hänger din familjs heder ihop med vad du och de andra familjemedlemmarna gör och säger. Det kan betyda att du kontrolleras på ett sätt som begränsar dina val i livet. Det kan handla om vad du har på dig, vem du träffar, vem du ska gifta dig med, om du vill skilja dig, eller vilket yrke du ska välja. De som har kontrollen är ofta andra familjemedlemmar.

Du kan råka illa ut om du bryter mot de regler och normer som du förväntas att följa, ibland räcker det med ett rykte för att bli bestraffad. Våldet kan drabba dig som är flicka eller kvinna, men även dig som är pojke eller man, homo- eller bisexuell eller dig som har könsöverskridande identitet. Alla kan ni utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Känner du igen dig i något av dessa påståenden:

 • Du blir kontrollerad eller tvingas kontrollera någon i familjen
 • Du får inte vara med på alla lektioner i skolan
 • Du får inte delta i SFI-undervisning
 • Du får inte gå ut själv
 • Du har krav på att vara oskuld innan giftermål
 • Du får inte välja eller ha pojkvän/flickvän/partner
 • Du blir tvingad eller pressas att gifta dig
 • Du blir hotad att föras bort till utlandet
 • Du blir hotad och/eller dödshotad
 • Du blir kränkt och/eller slagen
 • Du blir utfryst från familjen om du inte gör det som förväntas av dig
 • Du får inte bestämma över din framtid eller utformningen av ditt liv själv

Du är inte ensam. Det finns hjälp att få!
Läs mer under Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg