Barn som upplevt våld

Har du som barn eller ungdom blivit utsatt för våld eller upplevt våld i hemmet? Då finns stöd och hjälp att få.

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. Det är de vuxnas uppgift att se till så att du som barn känner dig trygg. Ta därför hjälp om du eller någon annan blir dåligt behandlad i hemmet.

Kom ihåg att det alltid är den som utsätter någon för våld som gör fel. Du som barn har aldrig gjort något för att förtjäna att behandlas illa.

Oro för ett barn

Misstänker du att ett barn far illa? Här kan du göra en orosanmälan.

Här kan du få hjälp

Mottagningsgruppen

Barn som upplevt våld i familjen har möjlighet att berätta om sina upplevelser och tankar. Trappan är ett samtal i tre steg där du som barn får tillfälle att gå igenom och bearbeta det som hänt. Efter samtalen kan du vid behov erbjudas extra stödinsatser.

0612-802 06

ifomottagning@kramfors.se

Hos Koll på soc Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om socialtjänstens arbete.

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen finns för dig som barn eller ungdom. Där finns möjlighet att prata med en vuxen om vad som hänt och få hjälp i din situation.

0612-144 10

Socialjouren

Om situationen är akut kan du ringa 112 för kontakt med socialjouren i Kramfors.

Vad räknas som våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Fysiskt våld

Fysisk handling exempelvis slag, sparkar, knuffar, fasthållning, luggas, bitas eller på andra sätt skada kroppen.

Psykiskt våld

Våld som skadar en persons mentala hälsa exempelvis genom att kontrollera, dominera, kränka eller skrämma en annan människa. Kan handla om att återkommande få elaka kommentarer.

Sexuellt våld

När någon oönskat tar på ens kropp eller tvingas att ta på någon annan fast man inte vill.

Latent våld

Våld som skrämmer och hotar i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap för risken om nytt våld. Den som utsätts skapar ett strategiskt och anpassat beteende för att undvika våld.

Bristande omsorg/försummelse

Då den vuxna personen inte ser till att barnet får mat, kläder, sjukvård eller på annat sätt inte sköter om barnet. Det kan även handla om att föräldern inte visar kärlek.

Ekonomiskt våld

Våld i form av kontroll över ekonomi och materiella tillgångar vilket i sin tur ökar isolering och utsatthet.

Materiellt våld

Våld mot materiella ting och ägodelar, som att slå i dörrar och väggar eller förstöra ägodelar av särskild betydelse för den som utsätts.

Hos 1177 kan du läsa mer om barn som far illa. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Mottagningsgruppen
Tel: 0612-802 06

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

ifomottagning@kramfors.se