Lever i en våldsam relation

Blir du i din relation utsatt för hot, kränkningar, begränsningar eller fysiskt våld? För att förändra din situation är det viktigt att du söker hjälp. Här hittar du information om vilket stöd du kan få.

Våld är varje handling riktad mot en annan person som orsakar någon form av skada hos individen. Våld kan anta olika former, och utövas på olika sätt, såsom fysisk, psykisk, sexuell, materiell, ekonomisk misshandel eller försummelse.

Våld i nära relationer finns i både heterosexuella och samkönade förhållanden. Det innefattar också våld i familje- och släktrelationer, samt våld som barn upplever i sin familj.

Här kan du läsa mer om att bli utsatt för våld i nära relationer. Länk till annan webbplats.

Om det är fara för livet

Vid livshotande läge ringer du alltid 112.

Kontakt för våldsutsatta

Det kan vara svårt att på egen hand lämna en relation. Men du är inte ensam – det finns hjälp och stöd att få om du själv blir utsatt eller om du misstänker att någon annan far illa. Hjälp finns att få från socialtjänsten, vården och olika ideella verksamheter. Det finns flera olika insatser som råd och stödsamtal, säkerhetsplanering och i vissa fall tillfälligt skyddat boende.

Du kan bland annat kontakta någon av följande.

Socialtjänsten i Kramfors

När du kontaktar oss får du prata med socialtjänstens mottagningsgrupp. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att erbjuda stöd till den som utsatts för våld. Du är välkommen att ringa eller mejla.

Tel: 0612-802 06

ifomottagning@kramfors.se

Västernorrland mot Våld

Västernorrland mot Våld är ett samarbete mellan kommuner, myndigheter, regionen och polisen i Västernorrland.

På webbportalen hittar du som utsatt, anhörig eller våldsutövare information om hur du kan agera och vart du kan vända dig. Här finns en lista på organisationer och myndigheter erbjuder hjälp och stöd utifrån din situation.

Västernorrland mot Våld Länk till annan webbplats.

1177 Vårdguiden

Hos 1177 kan du läsa mer om vad det innebär att vara utsatt för våld i nära relation.

1177.se Länk till annan webbplats.

Är du utsatt för våld?

Både kvinnor, män, barn och unga kan vara våldsutsatta. Vem som helst kan utsättas för våld i en nära relation oavsett ålder, kultur, kön, könsidentitet, sexuell läggning. Alla som blir utsatta för våld har rätt till stöd och skydd och ett liv fritt från våld. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att du blir utsatt för våld.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Mottagningsgruppen
Tel: 0612-802 06

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

ifomottagning@kramfors.se