Utövat våld i nära relation

Ingen människa ska behöva leva i en otrygg relation. Om du utsatt en annan människa för våld, förtryck eller på annat sätt skadat en närstående så finns hjälp att få för att förändra ditt beteende.

Har du utsatt någon för våld? Då är det är viktigt att du tar ansvar för dina handlingar. Andra människor ska inte behöva må dåligt på grund av ditt beteende. Det bästa du kan göra för att bryta mönstret är att söka hjälp för att få kunskap om hur du kan förändra ditt beteende och förstå dina känslor.

Vad är våld i nära relation?

Med nära relation menas att offer och förövare har en relation till varandra så som partner, före detta partner, syskon, förälder, släkting eller andra närstående.

Våld i nära relationer kan se olika ut. Men det definieras ofta som en handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker den andre, får den andre att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill.

Kontakt för våldsutövare

Alternativ till våld, ATV, Kramfors

Alternativ till våld är ett behandlingsprogram som arbetar med våld i nära relation. Kontakta socialsekreterare vid mottagningsgruppen för att få information om vilket stöd du kan få.

0612-802 06

ifomottagning@kramfors.se

Västernorrland mot Våld

Västernorrland mot Våld är ett samarbete mellan kommuner, myndigheter, regionen och polisen i Västernorrland.

På webbportalen hittar du som utsatt, anhörig eller våldsutövare information om hur du kan agera och vart du kan vända dig. Här finns en lista på organisationer och myndigheter som kan erbjuda hjälp och stöd i din situation.

Västernorrland mot Våld Länk till annan webbplats.

Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill ha hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående.

020-555 666

Välj att sluta Länk till annan webbplats.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

ifomottagning@kramfors.se