Försäkringar

Kramfors kommun har en omfattande olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Protector. Försäkringen gäller dygnet runt för samtliga barn och ungdomar som är skrivna i Kramfors kommun till och med att de avslutat gymnasiet.

Även elever med skolgång i annan kommun och elever från andra kommuner med skolgång i Kramfors omfattas. Läs mer i försäkringsbeskedet som du kan ladda ner under relaterade länkar.

När du ska anmäla ett olycksfall så går länken till Protectors hemsida; tryck Anmäl skada och därefter Person.

Vi har även andra försäkringar som ska ge ett bra skydd för vår kommun och medborgarna vid oönskade händelser. 

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Sjölund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktpersoner: Karin Sjölund och Anton Gustafsson