Prao högstadiet

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är ett obligatoriskt inslag i grundskolan. Eleverna har totalt 10 dagars prao i högstadiet. 5 dagar på våren i årskurs 8 och 5 dagar på hösten i årskurs 9.

Följande klasser och skolor gör prao under våren 2024.

Vecka 16: Höga Kustenskolan åk 8 och Gudmundråskolan åk 8 A + B.

Vecka 17: Gudmundråskolan åk 8 C + D + E.


Det finns två sätt att välja praoplats:

  1. Välja en plats som skolan har ordnat, dessa platser kan du som elev ansöka om i vårt praoplatsverktyg som du hittar under relaterade länkar. Inloggningsuppgifter och lösenord för detta får du av studie- och yrkesvägledare på skolan. Alla platser i vår platsbank är riskbedömda och godkända i förväg.
  2. Välja en egen ordnad plats. Kolla först om företaget finns med i skolans praoplatsverktyg, enligt ovan. Om inte, tar eleven kontakt med tilltänkt praoplats och företaget fyller i praoplatsansökan via kommunens e-tjänst. Därefter ska vårdnadshavaren signera via mobilt bank-id och godkänna vald praoplats. När detta är gjort går ansökan till skolan där rektor tar beslut efter riskbedömning av praoplatsen.

    Sista datum för vårdnadshavare att signera för respektive praoperiod:
    Höga Kustenskolan åk 8 och Gudmundråskolan åk 8 A + B – 21 mars
    Gudmundråskolan åk 8 C + D + E – 28 mars


Praoplatserna registreras sedan i skolans praktiksystem och gallras efter terminsslut.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Camilla Öhresten
Studie- och yrkesvägledare Gudmundråskolan
Tel: 0612-69 21 72
camilla.ohresten@kramfors.se

Kontaktperson
Joakim Svensson
Studie- och yrkesvägledare Högakustenskolan
Tel: 0612-69 21 35
joakim.svensson@kramfors.se

Kontaktperson
Per Nordlander
Huvudadministratör för Praktikplatsen.se
Tel: 0612-69 21 63
per.nordlander@kramfors.se