Fritidshem

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet för skolbarn till och med sommarlovet det år som barnet fyller 13.

I Kramfors har alla grundskolor (F-6) ett eget fritidshem. Fritidshem bedrivs vanligen i anslutning till grundskolans verksamhet. Där erbjuds barnen en meningsfull fritid före och efter skoltid. Schemat ska följa föräldrars arbets- eller studietid inkl. restid och tid för lämning och hämtning.

Fritidshemmets uppgift framgår av skollagen som bland annat anger att fritidshemmet ska "komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen" samt att verksamheten "ska utgå från varje barns behov".

För att du ska få en fritidshemsplacering till ditt barn krävs det att du har arbete eller att du studerar.

E-tjänst för ansökan till förskola och fritidshem

För dig som vill ändra ditt barns uppgifter eller ansöka om plats på  Kramfors kommuns kommunala  förskolor och fritidshem använder du e-tjänsten förskola och fritidshem, se under relaterade e-tjänster på denna sida.
Klicka på länken och logga in med e-legitimation.

I tjänsten kan du

  • ansöka om plats för ditt barn
  • säga upp plats
  • ändra schema
  • korrigera inkomstuppgifter, med mera. 

Saknar du e-legitimation eller vill få information om hur det fungerar, så kan du läsa mer på Skatteverkets webbplats, se länk under relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Carl Sundström