Sjukanmälan

Frånvaroanmälan görs enligt ett av nedanstående alternativ:

  • Med elevens personnummer till Talsvar på telefonnummer 0612-70 90 39, Talsvar kan inte användas när eleven saknar de fyra sista siffrorna i personnumret samt ifall man ringer från en telefon med hemligt telefonnummer.
  • I Dexter(se relaterade länkar) av vårdnadshavaren eller myndig elev,
  • Direkt till studiehandledare via telefon eller mejl.


Frånvaro skall anmälas senast kl 08.30 samma dag som frånvaron infaller för att räknas som giltig. Frånvaro måste anmälas varje dag. Om du på grund av sjukdom eller annan anledning måste gå hem under dagen görs anmälan till undervisande lärare, studiehandledare eller till personal på rektorsexpeditionen.
Skolan har rätt att begära in läkarintyg om eleven är frånvarande upprepade gånger. Riktmärke för upprepade tillfällen är fem sjukfrånvarotillfällen eller efter tio skoldagars sjukfrånvaro i följd per termin.

Ledighet


Som huvudregel gäller att ledighet inte ges förutom loven. Ledighet beviljas endast i undantagsfall för semesterresor. Lärare kan ge ledighet för del av lektion, studiehandledare för max tre skoldagar och rektor får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter (Gymnasieförordningen, kap 6, & 20).

Om ledigheten gäller för mer än 3 dagar skall ansökan göras via e-tjänst eller blankett som lämnas till och skrivs under av rektor. E-tjänst och blankett finner du bland relaterade e-tjänster.

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund