Belysning och strålkastare

Lampor, strålkastare och annan belysning kan ibland behöva bygglov. Om det behövs beror på hur mycket de påverkar omgivningen.

Innan du ansöker

Innan du sätter upp belysningen finns det vissa saker som är bra att kolla upp:

Behövs bygglov?

Inom detaljplanerat område

Om belysningen kan ha stor inverkan på omgivningen behöver du bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra den. Det gäller exempelvis starka strålkastare som är nära väg som kan blända trafiken.

Exempel på belysning som INTE behöver bygglov: Gatubelysning, lampor vid motionsspår, belysning som inte påverkar omgivningen så mycket.

Om belysning som placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt behövs bygglov.

Utanför detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse

Du behöver inte bygglov för belysning eller strålkastare. Det är ändå bra att tänka på att det inte ska riktas så det stör andra eller bländar trafikanter på vägen.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

  • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
  • Situationsplan, belysningens placering ska markeras.
  • Fasadritningar (om det är fasadbelysning).
  • Detaljritning, produktinformation.
  • Information om ljusstyrka.
  • Förslag på kontrollplan.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel Ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan kan utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Därefter behöver du får startbesked innan du får börja bygga. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker om bygglov tar vi ut en fast avgift för bygglov och teknisk kontroll. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se