Skyltar och vepor

Det finns olika sorters skyltar, de kan vara målade på en vägg, eller hängda på eller ut från fasaden. Vissa skyltar är fristående eller mjuka likt en banderoll. Byggskyltar, informationstavlor och reklamflaggor är också skyltar. Även ljusprojektioner på väggar som fungerar som skyltar räknas som skyltar.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om bygglov finns det vissa saker som är bra att kolla upp:

 • Se efter om det finns en detaljplan för området eller är det inom sammanhållen bebyggelse. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Kolla om du behöver strandskyddsdispens. Det kan behövas om du bor nära hav, sjö eller en bäck. Läs om Strandskydd.
 • Ska skylten placeras i närheten av ett vägområde och vad gäller för den vägen?
 • Vad är lämplig placering av din skylt på byggnaden eller på tomten?
 • Behöver din skylt anpassas till byggnaden eller området?
 • Ska din skylt placeras över gata eller gång- och cykelväg och vad gäller då för höjdsättning så att snöröjning och annan skötsel av gatan kan ske?
 • Är ditt hus eller ligger det inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Förbered de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Behövs bygglov?

Oftast krävs det bygglov för att sätta upp en skylt. Men det finns vissa undantag beroende på skyltens storlek, placering, syfte och hur länge den sitter uppe.

Om skylten är något av dessa så behöver du inte bygglov eller göra anmälan.

 • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter.*
 • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter.*
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
 • En skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet, Sametinget eller i samband med folkomröstning.
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
 • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

*Undantaget för skyltar som är högst 1,0 kvadratmeter eller orienteringstavlor som är högst 2 kvadratmeter gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelse­område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Det behövs inte bygglov för skyltar, istället behövs tillstånd från Länsstyrelsen.

Om skylten är inom 50 meter från en väg så granskar Länsstyrelsen om den är trafiksäker. Skyltar som är längre bort från en väg granskas utifrån hur skylten påverkar landskapsbilden.

Du kan läsa mer hos Länsstyrelsen i Västernorrland om Reklamskyltar utmed väg Länk till annan webbplats..

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
 • Situationsplan, skyltens placering ska markeras
 • Fasadritningar (om det är en fasadskylt) eller fotomontage
 • Detaljritning med mått
 • Ev. information om ljusstyrka
 • Kontrollplan

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel Ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan kan utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Därefter behöver du får startbesked innan du får börja bygga. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker om bygglov tar vi ut en fast avgift för bygglov och teknisk kontroll. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se