Ändra hur huset används

Om du ändrar användningen på ett hus till något annat kan det behövas bygglov även om du inte bygger om. Det beror på att det bland annat finns olika krav på ventilation och brandsäkerhet beroende på vad det är för verksamhet i byggnaden. Det kan också påverka omgivningen med mer trafik, ljud och på andra sätt.

Behövs bygglov?

Om det är en väsentlig ändring av verksamheten så behövs bygglov.

Några exempel på ändring som du behöver bygglov för:

 • Inrätta kafé i en villa.
 • Inrätta billackeringsverkstad i ett garage.
 • Garage till lager.
 • Bostad till hotell eller kontor.

En del ändringar räknas som mindre och behöver inte bygglov. Några exempel är:

 • Del av bostad till kontor för egen verksamhet.
 • Kök till duschrum.
 • Bostad till soprum, tvättstuga eller annat bostadskomplement.
 • Sommarstuga till helårsbostad.

Innan du ansöker om bygglov

Innan du ansöker om bygglov finns det vissa saker som är bra att kolla upp.

Tillgänglighet

När man bygger ett nytt ska byggnaden vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Fritidshus för tillfällig vistelse behöver inte vara det, även om det kan vara praktiskt att tänka så även då. Undantag finns också för arbetslokaler där det är obefogat utifrån den typen av arbete som lokalen är avsedd för.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten
 • Situationsplan
 • Planritning och fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Förslag på kontrollplan.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel Ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan kan utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Därefter behöver du får startbesked innan du får börja bygga. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker om bygglov tar vi ut en fast avgift för bygglov och teknisk kontroll. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se