kvinna sågar reglar framför en villa

Sätta in fönster eller dörrar

Planerar du att byta fönster till nya med annat utseende eller ta upp en ny dörr kan du behöva bygglov. Även att sätta igen dörrar och fönster räknas som fasadändring. Ett annat tillfälle som räknas som fasadändring är om du gör en ny vägg på ett befintligt tak, exempelvis glasar in altan som haft tak sen innan.

Att kolla upp innan du bygger

Innan du ansöker om bygglov eller gör anmälan finns vissa saker som kan vara bra att utreda.

 • Se efter om det finns en detaljplan för området eller är det inom sammanhållen bebyggelse. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Vad är lämpligt att göra? Modell och placering på fönster och dörrar ska anpassas till husets arkitektur och omgivningen. T ex om huset har spröjsade fönster passar det bättre med nya fönster som också är spröjsade.
 • Finns det bestämmelser om utformning i detaljplanen eller riktlinjer? T ex har Kramfors kommun riktlinjer för sjöbodar och båthus utseende, se relaterade dokument.
 • Är ditt hus eller ligger inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.
 • Påverkas bärande konstruktion? T ex om hål görs i en bärande vägg eller där en pelare under en takstol är.
 • Påverkar ändringen risken för brandspridning till andra brandceller så som grannens hus?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Behövs bygglov?

Inom detaljplanerat område behövs bygglov för att ta upp nya fönster eller dörrar på en byggnad. Om husets utseende påverkas krävs bygglov för att byta befintliga fönster till annan storlek, annan modell eller sätta igen.

Hus som är utpekade byggnadsminnen och är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt behöver du tillstånd från länsstyrelsen för att ändra. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.

Även om du inte behöver bygglov måste ändringen fortfarande vara varsam och anpassas efter huset. Ofta passar det bättre att behålla så likt som huset som såg ut från början. T ex om huset har spröjsade fönster passar det bättre med nya fönster som också är spröjsade. Eller att i första hand renovera befintliga fönster och dörrar istället för att byta. 

På landsbygden utanför detaljplanerat område behövs det inte bygglov för att ta upp nya fönster och dörrar.

Om det påverkar bärande konstruktion t ex fönstret är stort och kräver att du flyttar på bärande delar i väggen så behöver du göra en anmälan om ändrad konstruktion. Läs mer på Ändra inomhus och ombyggnation.

Hus som är utpekade byggnadsminnen och är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt behöver du tillstånd från länsstyrelsen för att ändra. Läs under Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer.

Även om du inte behöver bygglov måste ändringen fortfarande vara varsam och anpassas efter huset. Ofta passar det bättre att behålla så likt som huset som såg ut från början. T ex om huset har spröjsade fönster passar det bättre med nya fönster som också är spröjsade. Eller att i första hand renovera befintliga fönster och dörrar istället för att byta. 

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
 • Situationsplan
 • Fasadritningar
 • Konstruktionsritning, om bärande konstruktion påverkas.
 • Foto på huset
 • Förslag på kontrollplan

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel Ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se