...

Avfallsplan för Kramfors kommun 2024-2034

Avfallsplanen är ett styrdokument för kommunens avfallshantering. Alla kommuner ska enligt miljöbalken ha en avfallsplan och den innehåller mål och strategier för hur kommuen ska hantera det avfall som uppkommer.

Kommunens avfallsplan är ett verktyg för att förebygga avfall samt
långsiktigt utveckla och förbättra avfallshanteringen för att
bidra till det hållbara samhället. Den antagna planen innehåller fyra övergripande målområden om cirkularitet, minskad miljöpåverkan, giftfri miljö samt minskad nedskräpning. Inom varje målområde finns ett antal mål med kopplade aktiviteter.

Antagen av kommunfullmäktige 11 december

Avfallsplanen lämnas ut till samråd i perioden 15 juni till den 15 augusti 2023. Kommunfulmäktiges beslut samt avfallsplanens huvuddokument finner du bland de Relaterade länkarna på denna sida.

Granskning pågick under perioden mellan 15 juni till den 15 augusti 2023. Under granskningen inkom yttranden som går att läsa i samrådsredogörelsen som finns att läsa bland Relaterade dokument.

Vill du överklaga ärendet? Lämna din skriftliga överklagan till kommunen senast den 8 januari 2024.

Kramfors kommun, 872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se

Märk ärendet med ”Överklagande avfallsplan”.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Peter Levin, teknisk chef
Tel: 0612-803 00
peter.levin@kramfors.se