Vindkraft, tillägg

"Vindkraft i Kramfors" är tematiskt tillägg till översiktsplan 2013 och beskriver hur Kramfors ser på etableringar av vindkraft i kommunen. Tillägget innehåller sex vindkraftområden med en landareal av 35 km2, vilket är 2 % av kommunens landyta. Därtill tillkommer ett utredningsområde med en yta av 5,5 km2. För att täcka in hela ämnesområdet omfattar tillägget också riktlinjer för vindkraft utanför utpekade områden samt riktlinjer för så kallade gårdskraftverk.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Gylling
Tel: 0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se