Placeholder

Planeringsstrategi

En översiktsplan är ett av de viktigaste styrdokumenten för en kommun. Den anger hur kommunen vill att mark och vatten ska användas och hur den byggda miljön ska utvecklas, användas och bevaras.

En planeringsstrategi kan beskrivas som ”planen för översiktsplanen” och en sådan ska antas av kommunfullmäktige senast 24 månader efter ett ordinarie val. I planeringsstrategin bedöms vilka delar av översiktsplanen som fortfarande är aktuella utifrån nya förutsättningar i form av ny lagstiftning, nya målsättningar och ny kunskap med mera. Utifrån denna bedömning ska kommunen även beskriva hur översiktsplanen ska utvecklas i framtiden.

Kramfors kommuns nuvarande planeringsstrategi antogs av Kramfors kommunfullmäktige 2024-06-24.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Martin Söderström
Tel: 0612-800 52
martin.soderstrom@
kramfors.se