• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Bönhamns fiskeläge, ett av våra riksintressen.

Kulturmiljöplan

Att arbeta med kultur är en prioriterad fråga för oss. Vi vill bidra till att engagemanget för våra kulturmiljöer ökar, att de lever vidare, används och utvecklas. Kulturarvet är en resurs för ökad inflyttning och besöksnäring, men det är först när kulturarvet levandegörs som det får sitt fulla värde och berättigande.

Kramfors kommun har därför beslutat att ta fram en ny kulturmiljöplan, som ersätter kulturmiljövårdsprogrammet från 1990. Lagstiftningen har till viss del förändrats, liksom synen på kulturmiljöer och inte minst miljöerna i sig. Kulturmiljöplanen är ett strategiskt dokument som ska stödja oss i planering och beslut.

Inventering för kunskap och engagemang

Kulturarvet och kulturmiljöerna är det som ger vår centralort och våra bygder karaktär, det som samtidigt utmärker oss från och förenar oss med andra platser. Det gäller såväl sågverksindustrin och bruksmiljöerna som fiskelägena och odlingslandskapet.

Syftet med en ny kulturmiljöplan är trefaldigt. Vi ville dels inventera kommunens kulturmiljöer, med tanke på förändringar i förhållningssätt och lagstiftning. Dels vill vi öka kunskapen om och engagemanget för våra kulturmiljöer hos invånarna samt utforska kulturmiljöernas potential som besöksmål och livsmiljöer.

Fältinventeringar utfördes under hösten 2018 av konsultbolaget WSP Sverige AB. WSP har hjälpt oss att sammanställa kulturmiljöplanen. I november 2018 arrangerade vi två öppna möten för att informera om kulturmiljöplanen och få inspel från kommuninvånarna. Du hittar en sammanställning av resultaten från medborgardialogerna samt minnesanteckningar under relaterade dokument.

Samråd

Kulturmiljöplanen läggs ut på samråd mellan 15 april och 9 juni 2019. Handingarna finns att läsa i Kom in, på biblioteken i Kramfors, Nordingrå och Ullånger samt på biblioteksbussen. De finns även digitalt, under relaterade dokument på denna sida.

Synpunkter på kulturmiljöplanen tas emot skriftligen till Kramfors kommun från 15 april fram till 9 juni. Du kan skicka synpunkterna per post eller e-post, eller lämna in dem i Kom in. Märk ärendet med "Yttrande samråd kulturmiljö".

Postadress: Kramfors kommun, 872 80 Kramfors
E-post: kommun@kramfors.se

Samrådsmöte

Information om planen ges 24 april kl 18.30 på Svanö Folkets hus
Anmäl dig till kommun@kramfors.se eller 0612-800 00 senast 22 april. Fika serveras. Var vänlig meddela specialkost om du önskar det.

Uppdaterad: 2019-09-09 Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktpersoner
Karin Högström
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Andreas Gylling,
utvecklingssekreterare
Tel: 0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.