Vårt platsvarumärke
Stolthet och engagemang

Vi gör det tillsammans

Vi har mycket att vara stolta över - och det ska synas både i och utanför regionen!

Det handlar om att vi som bor och verkar på platsen, i budskap och gemensamma satsningar, visar stolthet över vad vi har att erbjuda. En viktig framgångsfaktor är insikten om att platsvarumärket ägs av oss alla och att vi tillsammans kan bidra till att sprida ordet, känslan och upplevelsen av vår plats. Och vi gör det under samma flagg - vårt platsvarumärke.

Så togs platsvarumärket fram

Arbetet med att ta fram ett platsvarumärke initierades av Kramfors kommun oktober 2020. Vi startade med en workshop där vi tillsammans med företagare, kramforsambassadörer, Destination Höga Kusten, ungdomar och andra aktörer diskuterade Kramfors styrkor och personlighet.

Förslaget förfinades och landande i en logotyp som är uppbyggd som en kombination av ortsnamn och bildmärke. Den speglar det vackra landskapet, vår plats i Höga Kusten och den kreativitet, kraft och öppenhet som finns hos invånarna i Kramfors kommun. Detta ger stora möjligheter till anpassningar till alla typer av intressenter och samarbetspartners som på så sätt bygger en helhet och igenkänning av platsen Kramfors.

Alla platser i vårt geografiska område
Med platsvarumärket Kramfors - mitt i Höga Kusten menar vi alla platser i det geografiska området Kramfors kommun. Från Docksta i norr, Västertorp i väst till Lövvik i söder.

Tillsammans visar vi ett attraktivt Kramfors där vi trivs och stannar kvar, där inflyttningen ökar och företag vill etablera sig.


Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommunikation@kramfors.se