Vårt platsvarumärke
Stolthet och engagemang

Vi gör det tillsammans

Vi har mycket att vara stolta över - och det ska synas både i och utanför regionen!

Det handlar om att vi som bor och verkar på platsen, i budskap och gemensamma satsningar, visar stolthet över vad vi har att erbjuda. En viktig framgångsfaktor är insikten om att platsvarumärket ägs av oss alla och att vi tillsammans kan bidra till att sprida ordet, känslan och upplevelsen av vår plats. Och vi gör det under samma flagg - vårt platsvarumärke.

Så togs platsvarumärket fram

Arbetet med att ta fram ett platsvarumärke initierades av Kramfors kommun oktober 2020. Vi startade med en workshop där vi tillsammans med företagare, kramforsambassadörer, Destination Höga Kusten, ungdomar och andra aktörer diskuterade Kramfors styrkor och personlighet.

Förslaget förfinades och landande i en logotyp som är uppbyggd som en kombination av ortsnamn och bildmärke. Den speglar det vackra landskapet, vår plats i Höga Kusten och den kreativitet, kraft och öppenhet som finns hos invånarna i Kramfors kommun. Detta ger stora möjligheter till anpassningar till alla typer av intressenter och samarbetspartners som på så sätt bygger en helhet och igenkänning av platsen Kramfors.

Alla platser i vårt geografiska område
Med platsvarumärket Kramfors - mitt i Höga Kusten menar vi alla platser i det geografiska området Kramfors kommun. Från Docksta i norr, Västertorp i väst till Lövvik i söder.

Tillsammans visar vi ett attraktivt Kramfors där vi trivs och stannar kvar, där inflyttningen ökar och företag vill etablera sig.


Platsvarumärkets logotyp lyfter fram positiva värden för den geografiska platsen Kramfors kommun. Inte minst som en central del av Höga Kusten - med landhöjningen och naturvärldsarvet - men också de egenskaper vi tycker kännetecknar oss som bor här.

Logotypen leder tanken till:

  • vårt vackra, kuperade landskap
  • kreativitet och öppenhet för nya idéer
  • styrkan i att göra saker tillsammans
  • Högakustenbron som landmärke i världsarvet
  • vår centrala plats i Höga Kusten

Färger
Platsvarumärket kan användas i alla fem profilfärgerna samt svart och vitt. Den svarta versionen används för utformningar i gråskala. Den negativa, eller vita versionen, används mot mörka bakgrunder.

Här kan du läsa mer om de fem profilfärgerna för platsvarumärket Pdf, 244.6 kB.

Logotypens frizon
Utrymmet runt logotypen kallas frizon och innanför denna får inga grafiska element eller texter placeras. Frizonen bidrar till att logotypen ger ett starkt och estetiskt intryck. Frizonen motsvarar höjden på versala bokstaven ”K” i namnet Kramfors.

Logotypens mått
Logotypen ska avbildas på ett tydligt sätt, det vill säga att symbolen och texten syns tydligt. Minsta bredd är 25 mm.

Bakgrunder
Rätt bakgrund säkerställer att logotypen syns tydligt och har god läsbarhet. Logotypen ska alltid placeras på neutrala ytor.

Ladda ner logotypen

Logotypen får inte användas i sammanhang som kan anses kränkande, störande eller stötande. Ska logotypen användas i kommersiellt syfte måste Kramfors kommuns kommunikationsavdelning kontaktas för godkännande.

Med hjälp av profilprodukter kan vi kommunicera platsvarumärket på ett bra sätt. I Profilshopen finns profilprodukter med platsvarumärket. Shopen är under uppbyggnad, men idag kan du beställa mössor, t-shirt, keps, västar, muggar, vattenflaskor, logoband, tygväskor med mera.

Här kan du beställa profilprodukter med platsvarumärket

Behöver du låna mässmaterial? Hos oss finns rollups, monterbord och monterväggar att låna. Skicka ett mejl till kommunikation@kramfors.se.

Monter och monterbord med platsvarumärkets logotype

Stor montervägg med monterbord.

Rollup med vandring i Höga Kusten - platsvarumärket.

Rollup med kanotpaddling - platsvarumärket.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommunikation@kramfors.se