16 februari 2021

Ortsutveckling­medel finns att söka

Bygget av framtidens Kramfors kommun är en prioriterad fråga. Kommunen satsar därför 1,5 miljoner kronor på samhällsutveckling under 2021. En tredjedel av denna pott finns nu möjlig för föreningar och utvecklingsgrupper att söka projektmedel ur.

– Ett livskraftigt samhällsbygge görs bäst tillsammans. Kommunorganisationen är basen i utvecklingsarbetet, och vi vill gärna arbeta så nära medborgarna som möjligt. Tillsammans skapar vi framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

Kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman (V) menar att en av Kramfors styrkor att kommunen består av en stor mängd driftiga samhällen som driver utveckling.

– Genom åren har vi sett många idéer födas och genomföras. Nu hoppas vi att kunna locka fram ännu fler.

Föreningar och organisationer som har visioner om en mera attraktiv kommun har alltså en pott om 500 000 kronor att ta del av. Grundtanken är att åtgärderna ska vara till nytta för många och därigenom öka kommunens totala attraktionskraft.

Vad?
Medlen kan användas till investeringar och satsningar som ger nytta, förskönar eller på annat sätt bidrar till att förverkliga Kramfors kommuns Vision 2031. Medlen kan även utgöra kommunens andel i projektansökningar som kräver offentlig medfinansiering.

Det finns sex framtagna utvecklingsområden:

  • Inkludering och samverkan
  • Fritid- och rekreation
  • Hållbar utveckling
  • Näringslivsutveckling
  • Boendemiljö och service
  • Attityder och kommunikation

Var?
Utvecklingsåtgärderna ska genomföras inom Kramfors kommun.

När?
Det finns möjlighet att ansöka vid två tillfällen.
Antingen senast den 7 mars eller den 31 augusti.

Hur?
Ansökan görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Vi hoppas att så många som möjligt ska tycka att det är intressant att delta i vårt gemensamma samhällsbygge. Genom att dra åt samma håll och samverka uppnår vi Vision 2031 ”Tillsammans har vi mod att skapa livskraft i hela vår kommun”, avslutar Malin Svanholm och Jon Björkman.

Mer information, bland annat riktlinje:
Ortsutvecklingsmedel

Kommun & demokrati

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Malin Svanholm (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
malin.svanholm@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice ordförande
0612-801 21
jon.bjorkman@kramfors.se

Susanne Königson
Tillväxt- och näringslivschef
0612-803 20
susanne.konigson@
kramfors.se