eSamverkan - för digital utveckling

eSamverkan är ett samarbete mellan kommunerna och regionen i Västernorrland. I eSamverkan arbetar vi tillsammans med frågor kring digitalisering. För att kunna möta våra invånares och företagares behov och för att utnyttja digitaliseringens alla möjligheter är det viktigt att vi kan dela våra idéer, erfarenheter och kunskaper med varandra.

Tre områden är i fokus

I eSamverkan fokuserar vi på tre områden för fortsatt utveckling och ökad välfärd.

Digitala tjänster - God tillgänglighet till digitala tjänster dygnet runt. Oavsett var våra invånare och företagare befinner sig, ska alla kunna få enkel, öppen och effektiv service.

Digital mognad - Att i den kommunala verksamheten få ökad kunskap om att leda och utvärdera projekt kring digitalisering. Högre kompetens som kan underlätta kommunernas insatser inom digitalisering.

Ledning och styrning - Att utveckla gemensamma modeller för styrning, ledning och finansiering. Utgångspunkten är samverkan, standardiserade arbetssätt och hållbar utveckling.

Samordning och ledning

Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för samordning tillsammans med kommunerna.

Uppdragsgivare till eSamverkan är kommundirektörerna i länet.

Samarbetet styrs av Digitaliseringsrådet som har till uppgift att omvärldsbevaka samt arbeta aktivt med att bidra till kommunöverskridande samverkan.

Som en operativ grupp finns eFörvaltningsrådet med representanter från alla kommuner.

Bakgrund

Kommunernas samarbete kring digitalisering började 2011 med ett projekt som hette RIGES (Regional innovativ GIS- och e-tjänstsamverkan). I detta projekt utvecklades e tjänsteplattformen Open ePlatform och kartplattformen Open eMap. Dessutom skapades ett stort antal e-tjänster kopplade till miljö- och byggområdet.

2014 Övergick RIGES-projektet till eSamverkansprojektet som bedrevs i flera etapper fram till 2019. Projektet visade goda resultat och kommundirektörerna i Västernorrland beslutade om ett fortsatt samarbete, dock inte längre i projektform.

Uppdaterad: Sidansvarig: Elin Andersson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Telefon: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

E-post
kommun@kramfors.se