eSamverkan - för digital utveckling

eSamverkan är ett samarbete mellan kommunerna och regionen i Västernorrland, där vi arbetar tillsammans med frågor kring digitalisering. För att kunna möta våra invånares och företagares behov och utnyttja digitaliseringens alla möjligheter är det viktigt att vi kan dela våra idéer, erfarenheter och kunskaper med varandra.

Vi fokuserar inom eSamverkan på tre områden för fortsatt utveckling och ökad välfärd.

Digitala tjänster - Att kunna erbjuda god tillgänglighet till digitala tjänster dygnet runt för våra invånare och företag, oavsett var de befinner sig. Alla ska kunna få enkel, öppen och effektiv kommunal service.

Digital mognad - Att kunna driva interna förändrings- och införandeprocesser inom den kommunala verksamheten. Det handlar om att öka kunskapen om att leda och utvärdera projekt inom digitalisering för att höja kompetensen och underlätta kommunernas insatser inom området.

Ledning och styrning - Att utveckla gemensamma modeller för styrning, ledning och finansiering. Utgångspunkten är samverkan, standardiserade arbetssätt och hållbar utveckling.

Samordning och ledning

Kommunförbundet Västernorrland ansvarar för samordning tillsammans med kommunerna. Uppdragsgivare till eSamverkan är kommundirektörerna.

Samarbetet styrs av Digitaliseringsrådet som har till uppgift att omvärldsbevaka samt arbeta aktivt med att bidra till kommunöverskridande samverkan.

Som en operativ grupp finns eFörvaltningsrådet med representanter från alla kommuner.

Bakgrund

Kommunernas samarbete kring digitalisering började 2011 med ett projekt som hette RIGES (Regional innovativ GIS- och e-tjänstsamverkan). projektet ledde till utvecklingen av e-tjänsteplattformen Open ePlatform och kartplattformen Open eMap, samt flera e-tjänster inom miljö- och byggområdet.

2014 Övergick RIGES-projektet till eSamverkansprojektet som genomfördes i flera etapper fram till 2019 och visade goda resultat. Därefter beslutade kommundirektörerna i Västernorrland om ett fortsatt samarbete, dock inte längre i form av ett projekt.

Uppdaterad: Sidansvarig: Elin Andersson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Telefon: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

E-post
kommun@kramfors.se