Köldmedia

Anmälan och kontroll av kyl- och frysanläggningar

Alla verksamheter som har en kyl- eller frysanläggning med en sammanlagd köldmediemängd över 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska anmäla detta till miljö och bygg.

Installation, service och andra ingrepp i anläggningen får endast utföras av en ackrediterad firma.

Anläggningen ska kontrolleras årligen av en ackrediterad firma och kontrollrapporten ska lämnas in till miljö och bygg senast 31 mars efterföljande år.

Om kontrollen inte utförs eller om rapporten inte lämnas in i tid är miljö och bygg skyldiga att ta ut en miljösanktionsavgift.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612 - 800 00 (kundtjänst)

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34, 872 80 Kramfors

mob@kramfors.se