Dricksvattenanläggning

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel och även en förutsättning för mycket av den övriga livsmedelsproduktionen.

Vissa brunnar omfattas av dricksvattenföreskrifterna och behöver i så fall registreras som dricksvattenanläggning. Det gäller till exempel om vattnet:

  • används i matlagning eller serveras på restauranger eller café.
  • finns att dricka i vandrarhem, på campingar, förskola eller samlingslokal som används ofta.
  • levereras till mer än 50 personer eller vattenförbrukningen är större än 10 m³ vatten/dygn.

Mer information om vilka som omfattas hittar du hos Livsmedelsverket, se länk i länksamling.

Vem som är ansvarig för vattnet och behöver göra registreringen kan variera. Det kan vara kommunen, ett företag, styrelsen i en vattenförening eller en privatperson. Den ansvarige ska kunna utföra åtgärder om det behövs för att vattenkvalitén ska vara bra för de som använder/dricker av vattnet.

Rutiner för säkert vatten

Omfattas dricksvattenanläggningen av dessa föreskrifter behövs rutiner för att visa att vattnet håller en hög kvalitet.

Vissa av rutinerna ska bedömas (fastställas) av miljö och bygg. Det gäller hur du som ansvarig:

  • tänker ta olika typer av vattenprov, var de kommer att tas och hur ofta det kommer att ske.

Det är den som är ansvarig för vattnet som ska ta proverna och bekosta analyserna.

Mer information om provtagning hittar du hos Livsmedelsverket, se länk i länksamling.

Mindre verksamheter och vatten

Det kan vara svårt för mindre livsmedelsföretag att leva upp till kraven. Kvalitén kan vara svår att uppnå, speciellt om brunnen är av enklare konstruktion. Det är dessutom kostsamt att genomföra de undersökningar som behövs. Exempel på ett sådant företag är ett café med säsongsverksamhet med begränsad användning av dricksvatten.

Om livsmedelsföretaget i stället hämtar kommunalt vatten i tank, dunk eller behållare, behöver livsmedelsföretagaren själv inte uppfylla dessa krav.

Det är fortfarande viktigt att vattnet är bra när kunder dricker av det. Det behövs därför rutiner för till exempel förvaring av dricksvattnet och rengöring av behållare. Livsmedelsverket har mer inormation om detta, se länk i länksamling.

Vattnet från den egna brunnen kan eventuellt användas till andra ändamål än som dricksvatten, exempelvis städning, vilket minskar behovet av att hämta stora mängder dricksvatten.

Kontroll av dricksvattenanläggningar

Miljö och bygg kontrollerar dricksvattenanläggningar. För kontrollen betalar den som är ansvarig för dricksvattnet en avgift. Den beror på hur lång tid kontrollen tar.

Kontrollen kan till exempel innehålla bedömning av resultat från provtagning och kontroll av brunnens konstruktion.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe