Förorenad mark

Anmälan innan grävning i förorenad mark

Om du planerar att gräva i mark som är förorenad ska du anmäla det till miljö och bygg. Samma sak gäller om du tänker sanera ett område som är förorenat.

Anmälan kan göras med blankett som finns under Relaterade dokument på denna sida.

Blanketten är i första hand tänkt för mindre åtgärder. Om ett större område ska saneras behövs ett mer omfattande underlag.

Innan du börjar gräva ska miljö och bygg ha svarat på din anmälan med ett beslut.

Om du upptäcker en förorening

Om du upptäcker en förorening i marken när du gräver ska arbetet stoppas och kontakt direkt tas med miljö och bygg.

Läs mer

På Naturvårdsverkets webbplats finns samlad information om förorenade områden, se länk under Relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktpersoner
Åsa Mattsson
Tel: 0612-803 67
asa.mattsson@kramfors.se

Erik Andrée
Tel: 0612-803 71
erik.andree@kramfors.se