Miljörapport

Om du driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska du senast den 31 mars varje år lämna in en miljörapport via Naturvårdsverkets miljöportal SMP. Länk finns under Relaterade länkar på denna sida. Att inte lämna in en miljörapport, eller att lämna in felaktiga uppgifter kan vara straffbart.

Miljörapportens syfte

Syftet med miljörapporten är att redovisa hur verksamheten uppfyller miljökraven.

Detta innebär mer specifikt att miljörapporten bland annat ska:

 • redovisa hur villkoren i tillståndet efterlevs
 • förstärka verksamhetsutövarens egenkontroll
 • förbättra tillsynen över verksamheten
 • ge underlag för att bedöma verksamhetens belastning på miljön
 • ge underlag för att bedöma att miljömålen uppnås
 • ge underlag för internationell rapportering
 • tillgodose allmänhetens och finansiella aktörers informationsbehov

I miljörapporten ska det alltid finnas uppgifter om:

 • Verksamhetsutövarens namn.
 • Verksamhetsutövarens organisationsnummer.
 • De åtgärder som vidtagits för att uppfylla villkoren i gällande tillståndsbeslut.
 • Kommentar till hur villkoren uppfylls.
 • Dessutom ska miljörapporten innehålla de uppgifter som framgår i Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport.

Mallar till miljörapporten

Mallar och information om hur de ska fyllas i finns att hämta på Naturvårdsverkets hemsida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612 - 800 00 (kundtjänst)

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34, 872 80 Kramfors

mob@kramfors.se