Medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller har planer på att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att registrera anläggningen enligt bestämmelserna i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Detta kan du göra via vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt.

Vilka gränsvärden för utsläpp gäller?

För medelstora förbränningsanläggningar finns utöver kravet på registrering även krav på att anläggningarna ska klara vissa begränsningsvärden.

Vilka begränsningsvärden som gäller och från och med vilket datum du är skyldig att underrätta tillsynsmyndigheten beror på ifall anläggningen tagits i drift före eller efter den 19 december 2018.

För nya anläggningar, som tagits i drift efter 19 december 2018, gäller bestämmelserna om registrering och begränsningsvärden redan. För äldre anläggningar börjar reglerna gälla senare. För exakta datum och mer om medelstora förbränningsanläggningar kan du läsa i Naturvårdsverkets vägledning om förbränningsanläggningar. Länk till annan webbplats.

Tillstånd eller anmälan kan också behövas

Kom ihåg att medelstora förbränningsanläggningar även kan vara tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt 9:e kapitlet i Miljöbalken. Då behöver du, utöver att registrera anläggningen, även anmäla verksamheten alternativt ansöka om tillstånd.

E-tjänst

Registrera anläggningen kan du göra via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. Länk finns också under Relaterade e-tjänster. Uppgifterna kommer sedan lagras i ett register och även offentliggöras på denna sida.

Registrerade anläggningar

Här offentliggörs uppgifter om de medelstora förbränningsanläggningar som är registrerade i Kramfors kommun.


Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktpersoner
Linnéa Tjernström
Tel: 0612-803 68
linnea.tjernstrom@kramfors.se