Oljeavskiljare

En oljeavskiljare fångar upp oljeföroreningar i avloppsvatten. Därför ska det finnas oljeavskiljare på platser där det finns risk för att oljeprodukter når avloppet.

När olja kommer ut i avloppet följer ofta andra föroreningar med, till exempel tungmetaller och svårnedbrytbara ämnen. Utsläpp av sådant avloppsvatten kan orsaka skador i naturen. Föroreningarna kan göra att reningen fungerar sämre i avloppsreningsverken. De kan också förstöra vattnet i dricksvattentäkter.

Vilka ska ha oljeavskiljare?

Oljeavskiljare ska finnas där utsläpp av olja kan ske i mer än obetydliga mängder, till exempel vid följande verksamheter:

  • Fordonstvättar
  • Bensinstationer/tankstationer
  • Bilskrotar
  • Verkstäder med golvavlopp
  • Maskinrum/lager med golvavlopp
  • Kompressorrum med golvavlopp
  • Garage/parkeringshus/maskinhall med golvavlopp
  • Andra platser utomhus där oljespill kan förekomma

Dimensionering, skötsel och kontroll

För att en oljeavskiljare ska fungera som tänkt är det viktigt att den är av rätt typ och är tillräckligt stor för att kunna hantera det avloppsvatten den tar emot.

Om nivåerna av olja och slam i avskiljaren blir för tjocka fungerar den inte heller som avsett. Därför måste du som har en oljeavskiljare regelbundet kontrollera dessa nivåer.

Normalt behöver avskiljaren tömmas minst en gång per år. Minst vart 5:e år ska en mer omfattande besiktning av oljeavskiljaren utföras av sakkunnig. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att avskiljaren är tät.

Läs mer

Se informationsbladen under Relaterade dokument.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Janina Holmberg
Tel: 0612 - 803 79
janina.holmberg@kramfors.se