Gruppbostad

Alla ska ha rätt att leva ett så självständigt liv som möjligt. Gruppboende är en insats som är behovsprövad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Som boende i en gruppbostad erbjuds stöd och service för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Att bo i en gruppbostad

I en gruppbostad bor du själv, men är aldrig ensam. På boendet finns personal tillgänglig dygnet runt. Personalens roll är att både tillgodose din personliga omvårdnad och hjälpa dig att få en meningsfull fritid.

Boendet

I en gruppbostad finns oftast 3-5 lägenheter samt gemensamma utrymmen för aktiviteter och samvaro. Du möblerar och inreder din lägenhet som du själv vill önskar.

Stöd och service

Som boende i en gruppbostad kan du få stöd vid exempelvis matlagning, hygien, inköp och andra vardagssysslor. Personal finns för att hjälpa till vid behov, ge råd och uppmuntran.

Personal

Personal finns tillgänglig dygnet runt. Personalens uppdrag är att tillgodose individens behov och utforma ett individanpassat stöd utifrån önskemål och intresse. Vi utformar därför våra arbetsmetoder utifrån dina förutsättningar.

Vem har rätt till gruppbostad?

En gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen.

Så här ansöker du

Om du har frågor eller vill ansöka om insatsen gruppbostad kontaktar du en LSS-handläggare via kommunens kundtjänst, se Kontakt.

Efter ansökan

Efter att du har ansökt kommer en bedömning att göras för att fastställa din rätt till stöd, därefter kommer du att få ett beslut. Du har rätten att själv bestämma om du vill ta emot det erbjudna stödet eller inte.

Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga och handläggaren kan assistera dig med att skriva ett överklagande. Om du önskar mer information är du välkommen att kontakta någon av våra LSS-handläggare.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se