Korttidsvistelse utanför hemmet

För barn och unga med funktionsnedsättning finns möjlighet till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Syftet med korttidsvistelse är att ge möjlighet till miljöombyte och rekreation i en hemliknande miljö.

Korttidsvistelse innebär att den som har en funktionsnedsättning kan få bo utanför sitt egna hem under en kortare period. Insatsen ger även anhöriga avlastning i omvårdnadsarbetet.

Tallåsens korttidsboende

Till Tallåsens korttidsboende är barn och ungdomar med en funktionsnedsättning välkomna.

Boendet

Boendet är utformat för att ge en hemlik miljö där de boende ska känna sig trygga. Här finns närhet till både naturen och centrum. Varje individ har under vistelsen ett eget rum, tillgång till Ipad och olika tv-spel samt en gemensam smartboard. På nedervåningen finns det ett bubbelbad och en lekpark på uteplatsen.

Arbetssätt

Stödet på boendet anpassas utifrån individuella behov, önskemål och intressen. Behoven kan vara till exempel rekreation, avlastning, miljöombyte eller förberedelse inför vuxenlivet.

Fritid

Aktiviteter anpassas efter vilka intressen och önskemål som finns. Verksamheten försöker främst ta till vara på aktiviteter i närområdet för att individerna sedan ska kunna känna igen sig och känna trygghet.

Vem har rätt till korttidsvistelse?

Du som har en funktionsnedsättning och omfattas av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, kan ansöka om korttidsvistelse.

Så här ansöker du

Om du har frågor eller vill ansöka om insatsen korttidsvistelse kontaktar du en LSS-handläggare via kommunens kundtjänst, se Kontakt.

Efter ansökan

Efter att du kontaktat en LSS-handläggare påbörjas en utredning av ditt ärende. Det är LSS-handläggaren som beslutar ifall du har rätt till stöd enligt LSS. Du har rätten att själv bestämma om du vill ta emot det erbjudna stödet eller inte.

Skulle du få avslag på din ansökan kan du ha rätt till annat stöd. Kontakta din handläggare.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se