Behandlingsavgifter 2023

Park- och trädgårdsavfall

‌Park- och trädgårdsavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Park- och trädgårdsavfall för flisning

20 02 01 

500

625

Park- och trädgårdsavfall för kompostering

20 02 01

400

500

Stubbar

20 02 01

1 800

2 250

Bygg- och rivningsavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Frigolit

17 02 03  

2 402

3 003

Bygg- och rivningsavfall, osorterat

17 09 04

2 200

2 750

Sorterat bygg- och rivningsavfall - deponering

17 09 04

1 900

2 375

Sorterat bygg- och rivningsavfall - brännbart

17 09 04

1 450

1 813

Behandlat trä för flisning

17 02 01

950

1 188

Obehandlat rent trä för flisning

17 02 01

665

831

Impregnerat trä

17 02 04

2 700

3 375

Gips

17 08 02

1 890

2 363

Avfall från energiutvinning

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Bottenaska

10 01 01

815

1 019

Industriavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Industriavfall - osorterat

17 09 04

2 200

2 750

Industriavfall - för deponering

17 09 04

1 900

2 375

Kalkgrus

03 03 09

1 900

2 375

Specialavfall

Avfallsslag

Avfallskod

Pris/ton
exkl. moms

Pris/ton
inkl. moms

Asbest

17 06 05 

1 860

2 325

Asbestblandat avfall

17 06 05

2 920

3 650

Förorenad jord (IFA):
Under 50 ton:
Jorden ska vara stackningsbar, körbar med
hjullastare och inte innehålla sten över 30 cm.

Annan jord än ovan samt mängder över 50 ton: 


17 05 0417 05 04


Begär offertBegär offertFarligt avfall

Detta avfall debiteras till redovisad självkostnad med ett administrationstillägg om 20 procent. Farligt avfall skall vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad.

Företag - sorterat på ramp

Avfallsslag

Kostnaden gäller

Pris
exkl. moms

Pris
inkl. moms

Avfall i skåpbil eller på

per/gång

290

363

Avfall på släpvagn kopplat till personbil

per/gång

290

363

Olja (1-40 liter)

per/st

100

125

Olja (41-151 liter)

per/st

350

438

Fat med olja (151-200 liter)

per/st

500

625

Oljefilter

per/kg

20

25

Aerosoler bekämpningsmedel

per/kg

50

63

Aerosoler övriga

per/kg

20

25

Fogskum

per/kg

30

38

Glykol

per/liter

20

25

Färg/lösningsmedel

per/kg

20

25

Hydraulslang

per/kg

12

15

Övriga avgifterPris exkl. moms

Pris inkl. moms

Tömning/skrapning av flak/container

240 /gång

300 /gång

Sorterings- och behandlingsavgift

2 200 /lass

2 750 /lass
Vid upptäckt av däck, elektronikavfall, ventilationsfilter, och farligt avfall i fraktionerna enligt ovan rader eller om lämnat avfall avviker från anvisningarna för respektive avfallsslag faktureras en sorterings- och behandlingsavgift.


Vi tar emot ”Osorterat” avfall från företag eller verksamheter men det får inte innehålla elektronik, kabel, däck, impregnerat trä, färg, kemikalier, vitvaror eller annat Farligt avfall. Om vi vid sortering av Osorterat hittar ovanstående tar vi ut en sorterings- och behandlingsavgift.


Lastmaskin, grävmaskin, personal

Begär offertUppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Högbergets avfallsanläggning
Tel: 0612 - 803 91

Besöksadress
Högbergsvägen 10