Bygga på ny tomt - Förhandsbesked

Alla platser är inte lämpliga att bygga på. Om tomten ligger inom detaljplanerat område har vi redan granskat att det går bra men om du vill bygga på landsbygden så är det svårt att veta i förväg. Det kan du ta reda på genom förhandsbesked. Förhandsbesked går att söka innan du söker bygglov och då granskas om det går att ha en byggnad på den platsen. Det är en mindre process än ett bygglov eftersom du inte behöver ta fram ritningar på exakt hur byggnaden ska bli innan du vet om det alls går att bygga där.

När du söker förhandsbesked så kollat vi bland annat om det går att lösa vatten och avlopp, hur trafiken påverkas och om det finns fornminnen.

Planerar du att stycka av en tomt behöver du ha ett positivt förhandsbesked eller bygglov inför ansökan om avstyckning.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om förhandsbesked finns det vissa saker som är bra att kolla upp.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

  • Ansökningsblankett, se relaterade dokument.
  • Situationsplan. Rita var tomtgränserna ska gå och ett kryss för det planerade huset, samt planerad infart från allmän väg till huset.
  • Beskrivning av det du vill bygga.

En handläggare kan om det behövs kräva in fler ritningar eller utredningar.

Dags att ansöka

Skicka in din ansökan digitalt via mejl eller med post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss tilldelas du en handläggare som granskar dina handlingar. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering, det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om förhandsbeskedet. Ett positivt förhandsbesked gäller i 2 år efter beslut.

Avgift

När du ansöker om förhandsbesked tar vi ut en fast avgift oavsett om det beviljas eller får avslag. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se