Två förråd vi en förskola

Bygga soprum, garage, förråd, parkering

Om du ska bygga någon mindre byggnad på en fastighet där det redan finns andra byggnader. Som att bygga ett soprum till ett lägenhetshus, parkering vid en restaurant, förråd, transformatorstation, garage, eller liknande så hittar du här vad som gäller.

Om du ska bygga vid din villa eller fritidshus eller har ett jordbruk/skogsbruk gäller andra regler, läs om de på respektive sida.

Innan du ansöker om bygglov

Innan du ansöker om bygglov finns det vissa saker som är bra att kolla upp.

Behövs bygglov?

Bygglov behövs alltid.

Din ansökan

De handlingar som behövs vid ansökan är:

  • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten
  • Situationsplan
  • Planritning och fasadritningar
  • Sektionsritningar
  • Konstruktionsritningar på takstolar
  • Konstruktionsritningar med detaljer på anslutningar mellan tak–yttervägg, bjälklag–yttervägg samt yttervägg–grund.
  • ev. energiberäkning (gäller inte industrier eller om tillbyggda delen inte ska värmas upp över 10 grader)
  • Förslag på kontrollplan eller ev. anmälan om kontrollansvarig

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel Ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan kan utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar.

Tillgänglighet

När man bygger ett nya publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska byggnaden vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Undantag är arbetslokaler där det är obefogat utifrån den typen av arbete som lokalen är avsedd för.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Därefter behöver du får startbesked innan du får börja bygga. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker om bygglov tar vi ut en fast avgift för bygglov och teknisk kontroll. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se