Bygga hotell, butik, industri eller annan byggnad eller anläggning

Här står det om vad som gäller för dig som ska bygga för en ny verksamhet på fastigheten eller utöka med ny större byggnad. Det kan gälla en restaurant, vandrarhem, butik, industri- eller verkstadslokal, skola, äldreboende, hyreshus, campingplats, idrottsplats eller linbaneanläggning. Även andra typer av nya byggnader eller anläggningar kan du läsa mer om vad som gäller här.

För mindre byggen som kompletterar befintlig byggnad som förråd, parkering eller soprum har vi separat information. Om du ska bygga vid din villa eller fritidshus eller har ett jordbruk/skogsbruk gäller andra regler, läs om de på respektive sida.

Innan du ansöker om bygglov

Innan du ansöker om bygglov finns det vissa saker som är bra att kolla upp.

Tillgänglighet

När man bygger ett nya publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska byggnaden vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Undantag är arbetslokaler där det är obefogat utifrån den typen av arbete som lokalen är avsedd för.

Behövs bygglov?

Bygglov behövs alltid.

Din ansökan

De handlingar som alltid behövs vid ansökan är:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller använd e-tjänsten.
 • Situationsplan eller nybyggnadskarta (inom detaljplan och i känsliga lägen)
 • Planritning
 • Fasadritningar
 • Anmälan om kontrollansvarig

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel Ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan kan utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om bygglov. Därefter behöver du får startbesked innan du får börja bygga. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Tekniskt samråd

Efter du fått bygglov kommer du behöva lämna in handlingar till det tekniska samrådet innan du får börja bygga. Du får veta i kallelsen exakt vad du behöver lämna in då det kan variera beroende på projekt. Handlingar som ofta behövs är:

 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar på takstolar
 • Konstruktionsritningar med detaljer på anslutningar mellan tak–yttervägg, bjälklag–yttervägg samt yttervägg–grund.
 • Ventilationsritning
 • VVS-ritning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Beräkning specifik energianvändning (gäller inte industrier eller om byggnaden inte ska värmas upp över 10 grader)
 • ev. klimatdeklaration (till slutsamråd)

Avgift

När du ansöker om bygglov tar vi ut en fast avgift för bygglov och teknisk kontroll. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se