Krav på återanvändbara matlådor och muggar

Sedan den 1 januari 2024 ska du som säljer snabbmat och dryck i engångsmatlådor eller engångsmuggar kunna erbjuda dina kunder att få sin mat och dryck serverad i återanvändbara matlådor och muggar. Även locken ska vara återanvändbara.

Varför införs kravet?

Syftet med de nya reglerna är att minska användningen av engångsartiklar och att minska nedskräpningen. De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de går att använda igen.

Vilka försäljningsställen omfattas?

Kravet gäller för dig som serverar dryck eller snabbmat i fler än sammanlagt 150 engångsmatlådor och engångsmuggar per dag. Från och med år 2026 sänks denna gräns till 75 matlådor och muggar per dag.

Vilken typ av material omfattas?

Matlådor och muggar helt i plast eller sammansatta av fler än ett material, av vilka ett kan vara plast. Undantagna från kravet är förpackningar som enbart består av papper eller kartong som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen.

Vad räknas som snabbmat?

Snabbmat är mat som är färdig att ätas utan någon ytterligare tillagning, som till exempel uppvärmning. Maten är avsedd att ätas direkt ur förpackningen, antingen på försäljningsstället eller på annan plats.

Välj rätt material

Tänk på att välja de återanvändbara matlådor och muggar som har minst negativ påverkan på miljö och människors hälsa.

Informera dina kunder

Kunderna ska på försäljningsstället få information om hur användningen av engångsmatlådor och engångsmuggar påverkar miljön. De ska också få information om fördelarna med en minskad förbrukning och vilka alternativ till engångsprodukter som finns. Naturvårdsverket har gjort ett förslag till informationstext, länk hittar du i länksamlingen på den här sidan.

Undvik sanktionsavgift!

Det är kommunstyrelsen som har ansvaret för att kontrollera hur bestämmelserna om att erbjuda återanvändbara matlådor/muggar uppfylls. Kontrollen utförs av miljö och byggavdelningen. Om du inte följer reglerna riskerar du att behöva betala en sanktionsavgift.

Vill du mer?

Information och vägledning om kravet finns på Livsmedelsverkets och Naturvårdsverkets webbplatser. Har du frågor, kontakta gärna miljö och bygg!

Uppdaterad: Sidansvarig: Erik Andrèe