Vatten- och avloppstaxor

Brukningstaxa

Brukningstaxan, eller brukningsavgiften, är själva vattenavgiften. Den består av en fast och en rörlig kostnad.

Den fasta kostnaden

Den fasta kostnaden speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat administration och underhåll av ledningsnäten. Den fasta avgiften består i sin tur av två delar:

  • Grundavgiften som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, till exempel administration, mätarbyte, avläsning och fakturering.
  • Lägenhetsavgiften som täcker de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk.

Den rörliga kostnaden

Den rörliga kostnaden mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening.

Hur mycket du förbrukar får vi information om via vattenmätaren i din fastighet. Har du inte en fjärravläst mätare, bör du lämna in mätarställning 1 gång per år via vår e-tjänst, registrera mätarställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara i princip lika stor som den dricksvattenmängd som tillförs en fastighet.


Brukningstaxor

Tariff

Taxa för

Grundavgift
kr

Lägenhetsavgift
kr

Kr/m³

001

Mätare vatten/avlopp

2 950

2 670

36,49

002

Mätare vatten

2 059

1 873

25,86

004

Extra mätare vatten/avlopp36,49

005

Extra mätare vatten25,86

006

Extra mätare vatten/avlopp


2 670

36,49

007

Extra mätare vatten


1 873

25,86

011

Utan mätare vatten/avlopp

2 950

9 359


012

Extra anslutning vatten/avlopp


9 359


013

Utan mätare vatten

2 059

6 553


014

Extra anslutning vatten


6 553


015

Avlopp

1 423

4 686


016

Extra anslutning avlopp


4 686


021

Fritidsbostad vatten/avlopp

6 350

6 743


022

Extra anslutning vatten/avlopp

3 414023

Fritidsbostad vatten

4 448024

Extra anslutning vatten

2 394025

Fritidsbostad avlopp

3 176026

Extra anslutning avlopp

1 704031

Vattenståndare

2 950035

Tillfälligt avställd fastighet

2 950037

Rivningsfastighet

0
Total fastavgift är grundavgift + lägenhetsavgift.
Gällande mervärdesskatt 25% ingår i samtliga priser.
Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2023.


Övriga taxor

Taxa för

Pris

Nedtagning/uppsättning av vattenmätare

711

Undersökning av vattenmätare

2 588

Sönderfrusen eller skadad vattenmätare

1 406

Länspumpning av vattenmätarbrunn711
Avstängning av vattentillförsel

711

Påsläpp av vattentillförsel

611

Pluggning

10 000Besöksavgift

556

Förgävesavgift efter aviserad/avtalad tid

560Avgift för ägarbyte (betalas av inflyttande)

444

Slutfaktura på kunds begäran

444Hyra brandposthuvud/mätare

388 kr/vecka


Gällande mervärdesskatt 25% ingår i samtliga priser.
Alla avgifter som anges gäller från 1 januari 2023.

Vattenmätare - skicka in avläsning

En gång per år får du som abonnent ett självavläsningskort för din vattenmätare. Du kan meddela avläsningen på kortet och sända per post eller använda tjänsten Registrera mätarställning.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman