Vatten- och avloppstaxor

Brukningstaxa

Brukningstaxan, eller brukningsavgiften, är själva vattenavgiften. Den består av en fast och en rörlig kostnad.

Den fasta kostnaden

Den fasta kostnaden speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat administration och underhåll av ledningsnäten. Den fasta avgiften består i sin tur av två delar:

  • Grundavgiften som täcker de allmänna kostnaderna för abonnemanget, till exempel administration, mätarbyte, avläsning och fakturering.
  • Avgift per bostadsenhet som täcker de fasta kostnaderna för drift och underhåll av ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk.

Den rörliga kostnaden

Den rörliga kostnaden mäts i kubikmeter levererat dricksvatten och täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening.

Hur mycket du förbrukar får vi information om via vattenmätaren i din fastighet. Har du inte en fjärravläst mätare, bör du skicka in mätarställning 1 gång per år till tekniska@kramfors.se.
Spillvattenmängden som lämnar en fastighet beräknas vara i princip lika stor som den dricksvattenmängd som tillförs en fastighet.

Registrera mätarställning

Har du en äldre mekanisk mätare ska du läsa av den minst en gång per år.
Skicka in din avlästa mätarställning till Kontoret.Tekniska@kramfors.se. Ange namn, adress, fastighetsbeteckning och mätarställningen i mejlet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman