Vattenmätare

De flesta som är anslutna till det kommunala vattennätet har en vattenmätare på din vattenledning där den kommer in i huset.
Vattenmätaren mäter den mängd kallvatten som passerar i ledningen och används i huset. Vanligtvis sitter vattenmätaren placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren.

I Kramfors kommun används både mekaniska vattenmätare och digitala.
Har du en äldre mekanisk mätare ska du läsa av den minst en gång per år och skicka in mätvärdet till oss. Vi jobbar med att byta ut alla mekaniska mätare till digitala vattenmätare som är anpassade för fjärravläsning.

Registrera mätarställning

Har du en äldre mekanisk mätare ska du läsa av den minst en gång per år.
Skicka in din avlästa mätarställning till Kontoret.Tekniska@kramfors.se. Ange namn, adress, fastighetsbeteckning och mätarställningen i mejlet.

Den registrerade mätarställningen ligger sedan till grund för det kommande årets preliminärt beräknade vattenförbrukning för fastigheten och reglerar den preliminära ersättning du betalat under tiden sedan förra avläsningen.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

tekniska@kramfors.se