Våra reningsverk

Avloppsreningsverken har som huvudmål att rena avloppsvattnet, för att begränsa övergödning och belastning på miljön så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt
Vid avloppsreningsverken renas avloppsvattnet från fasta partiklar, organiskt material och gödningsmedlet fosfor innan det släpps ut i Ångermanälven eller havet.

Cirka 13 500 personer i Kramfors Kommun är anslutna till kommunalt avlopp.

Vi driver 16 reningsverk och 5 biologiska dammar runt om i kommunen som tillsammans renar ca 5 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

Våra reningsverk

Öds avloppsreningsverk är det största reningsverket i Kramfors och renar avloppsvatten från Kramfors centralort, Frånö och Brunne.
Avloppsreningen sker idag i tre steg mekanisk, biologisk och kemiskrening.
Renad mängd 1 300 000 m3 avloppsvatten/år.

Så här renar vi avloppsvattnet

 

Malmbergskajen renar avloppsvatten från Bollsta, Väja, Dynäs och Sandviken samt processvatten från Mondi pappersbruk.
Renad mängd 670 000 m³ avloppsvatten/år och 930 000 m³ processvatten/år.

Nylands reningsverk renar avloppsvatten från Nyland och processvatten från High Coast Whiskey.

Renar avloppsvatten från respektive samhälle med olika typer av reningsprocesser.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

VA-verk enhetschef, Peter Fahlén
peter.fahlen1@kramfors.se