Våra reningsverk

Avloppsreningsverken har som huvudmål att rena avloppsvattnet, för att begränsa övergödning och belastning på miljön så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt
Vid avloppsreningsverken renas avloppsvattnet från fasta partiklar, organiskt material och gödningsmedlet fosfor innan det släpps ut i Ångermanälven eller havet.

Cirka 13 500 personer i Kramfors Kommun är anslutna till kommunalt avlopp.

Vi driver 16 reningsverk och 5 biologiska dammar runt om i kommunen som tillsammans renar ca 5 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

VA-verk enhetschef, Peter Fahlén
peter.fahlen1@kramfors.se