Handbok för förtroendevalda

Före sammanträdet

På sammanträdet

Efter sammanträdet

Övrigt

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Nämndsekreterare

Beatrice Halén
Beatrice.halen@kramfors.se
0612-80181

Henrik Ericson
Henrik.Ericson@kramfors.se
0612-80203