Jag har en idé

Har du en idé om hur vi kan göra Kramfors kommun bättre? Om det finns något du vill förändra eller förbättra kan du lämna ditt förslag här.

Hur ska förslaget se ut?

För att vi ska kunna hantera ditt förslag så behöver det:

  • innehålla ett konkret förslag som kommunen kan ta ställning till,
  • handla om kommunens verksamhet eller det som kommunen har ansvar för,
  • handla om endast en sak per förslag,
  • vara till nytta för fler personer än dig själv.

Vem kan skicka förslag?

Alla invånare i Kramfors kommun kan skicka in förslag. Det finns inte någon åldersbegränsning vilket innebär att barn och ungdomar kan skicka in idéer och förslag till kommunen. Om en grupp av personer vill lämna in ett förslag, utse gärna en gruppföreträdare som lämnar in förslaget.

Hur går det till?

Lämna ditt förslag genom att använda e-tjänsten. Du har möjlighet att bifoga tillhörande filer och bilder. E-tjänsten hittar du under rubriken Relaterade e-tjänster på denna sida.

Vad händer med förslaget?

Efter att förslaget har kommit in så får du en bekräftelse på att vi tagit emot ditt förslaget. Skulle det finnas något i ditt förslag, som vi inte förstår, så hör vi av oss till dig och ber att du förtydligar. Så här går det till när vi tagit emot ditt förslag:

1. Förslaget registreras och delegeras till berörd förvaltning.

2. Förslaget bedöms och besvaras av ansvarig tjänsteperson för det område förslaget berör.

3. Gör förvaltningen bedömningen att förslaget kräver ett politiskt beslut tas det upp i berörd nämnd och du informeras om det av ansvarig tjänsteperson.

4. Nämnden beslutar om svar direkt eller vidare utredning i förvaltningen.

5. Förslaget verkställs eller avslutas. I samband med det, kontaktar vi dig.

Tid för handläggning

Tiden för handläggningen kan variera beroende på förslagets innehåll.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se