Finska i förskolan

Inom förvaltningsområdet har barn med finskt påbrå rätt till förskoleplats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska. I dagsläget bedrivs inte sådan verksamhet.

  • Är du intresserad av att placera ditt barn i en tvåspråkig förskola/förskolegrupp?
  • Har du frågor angående förskolan i samband med förvaltningsområdet och lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk?

Se kontaktinformation till höger, för en intresseanmälan.

Ett aktivt engagemang krävs från minoritetsinvånare att utrycka ett behov för att hjälpa Kramfors kommun med planering och utförande av framtida insatser.

Vad gör man i dagsläget?

Förskolan ska stödja barn som tillhör de nationella minoriteterna i språkutvecklingen av deras nationella minoritetsspråk. Dessutom ska utvecklingen av barnens kulturella identitet främjas.

Trots att det inte bedrivs tvåspråkig förskola så har förskolan i Kramfors tillgång till litteratur på många olika språk. Kramfors förskolor planerar så att olika modersmål och olika kulturella uttryck får plats i undervisning och verksamhet. Varje barns utveckling av språk och identitet uppmärksammas.

Genom samråd med både barn och föräldrar samlar vi in önskemål på eventuella insatser. Exempel på detta kan vara inköp av kulturellt material typiskt för finska, evenemangsanordning som barnteater på finska eller verka för tillgång till finsktalande personal.

ÖVERSÄTTNING TILL FINSKA KOMMER INOM KORT

Uppdaterad: Sidansvarig: Lena Björn

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se