Kommunvapen och logotyp

Med en gemensam grafisk profil vill vi ge en enhetlig bild av vår kommun. Den grafiska profileringen är en viktig del av vårt varumärke och den gör att mottagaren lätt och snabbt känner igen Kramfors kommun som avsändare.

Om kommunvapnet

Kramfors kommunvapen består av en kråka och en bro. Kråkan härstammar från ett sigill från 1600-talet och bron ska föreställa Sandöbron som när den byggdes var en av världens längsta betongbroar i ett spann.

"I fält av silver en blå, genomgående bro i ett spann och däröver en blå fläkt kråka, med beväring av guld, därest dylik skall komma till användning."

Heraldiskt register

På Riksarkivets webbplats, i det heraldiska registret, kan du läsa mer om Kramfors kommunvapen, se relaterade länkar på denna sida.

Logotyper och grafiska element

Läs mer i den grafiska manualen om hur du använder dig av de olika formaten och versionerna av logotypen och de grafiska elementen. Om du har frågor, kontakta oss. Kontaktuppgifter och länk till manualen finner du på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Ann-Cathrin Granbäck
Kommunikatör
Tel: 0612-801 07
anncathrin.granback@
kramfors.se